تعریف انگیزش

تعریف انگیزش اصطلاح انگیزش از فعل لاتين movere به معنی حرکت دادن مشتق شده است. مفهوم کلی جنبش (تحرک) منعکس کننده این تصور عام است که انگیزش چیزی است که ما را به جنبش و تحرک وادار و کمک می کند تا تکالیف خود را کامل کنیم. علی رغم وجود این مفهوم عام، تعاریف متعددی… ادامه خواندن تعریف انگیزش