تعریف یادگیری

یادگیری شامل تمام مهارت‌ها، گرایش‌ها، دانش‌ها و معلوماتی است که انسان‌ها در طول زندگی خود کسب می‌کنند. تعریف یادگیری: جامع ترین تعریف از هیلگارد و مارکوئیز است. یادگیری از دیدگاه این دو روان‌شناس عبارت اند از فرایند تغییرات نسبتا پایدار در رفتار بالقوه فرد بر اثر تجربه. 1- مفهوم فرایند: فراید بر وقایع و روابط… ادامه خواندن تعریف یادگیری