تعریف تغییر رفتار و ویژگی‌های آن

تعریف تغییر رفتار. تغییر رفتار حوزه ای از روان‌شناسی است که به تحلیل و تغییر رفتار انسانی می‌پردازد. 1- تحلیل به معنای شناسایی ارتباط کنشی بین محیط و رفتاری خاص است تا دلیل وقوع رفتار را درک یا تعیین کنیم. که چرا چنین رفتاری از فرد سر زده است؟ 2- تغییر به معنی شیوه‌های پیشرفته… ادامه خواندن تعریف تغییر رفتار و ویژگی‌های آن