محاسبه ی bmi

وزن به کیلوگرم :
قد به سانتی متر :


اطلاعات مطلب