تعریف انگیزش

تعریف انگیزش
اصطلاح انگیزش از فعل لاتين movere به معنی حرکت دادن مشتق شده است.
مفهوم کلی جنبش (تحرک) منعکس کننده این تصور عام است که انگیزش چیزی است که ما را به جنبش و تحرک وادار و کمک می کند تا تکالیف خود را کامل کنیم. علی رغم وجود این مفهوم عام، تعاریف متعددی از انگیزش به عمل آمده و در مورد ماهیت دقیق آن توافق نظر وجود ندارد. این تفاوت ها و اختلاف نظرها درباره ماهیت و عمل انگیزش، در تنوع نظریه هایی که ما در این کتاب ارائه داده ایم آشکار است. در حال حاضر می خواهیم بگوییم که انگیزش در قالب نیروهای درونی، صفات پایدار، پاسخ های رفتاری به محرک ها و مجموعه ای از باورها و عواطف مفهوم سازی شده است
بیشتر دیدگاه های آغازین در مورد انگیزش، آن را به نیروهای درونی مانند غرایز، اراده، صفات و خواست ارتباط می دادند. نظریه های رفتاری (شرطی شدن) انگیزش را به عنوان یک سطح افزایش یافته با پیوسته پاسخ دهی به محرک که تقویت (پاداش) یافته، تعریف می کنند. دیدگاه های شناختی معاصر بر این اعتقادند که افکار، باورها و هیجانات فردی برانگیزش تأثیر می گذارند.
اگرچه در مورد ماهیت دقیق انگیزش توافقی وجود ندارد، ما تعریفی عام از آن ارائه می دهیم که با رویکرد شناختی این کتاب که متمرکز بر افکار و باورهای یادگیرنده ها است همان است، و عناصر اصلی موردنظر پژوهشگران و متخصصان درباره انگیزش در این تعریف پوشش داده می شود
انگیزش فرآیندی است که طی آن فعالیت هدف محور برانگیخته و حفظ می شود اجازه دهید این تعریف را به صورت عمیق مورد بررسی قرار دهیم. انگیزش یک فرآیند است و نه یک فرآورده (محصول). ما نمی توانیم انگیزش را مستقیما مشاهده کنیم، اما می توانیم آن را از رفتارهایی مانند انتخاب تكاليف، تلاش، استقامت و گفتار (مانند: من واقعا می خواهم روی این قضیه کار کنم) استنباط کنیم.
انگیزش دربرگیرنده اهدافی است که محرک و جهت عمل آن را فراهم می کنند. دیدگاه های شناختی انگیزش در تأكيد بر اهمیت اهداف اتفاق قول دارند. ممکن است أهداف به خوبی تدوین نشده باشند و با تجربه اندوزی تغییر کنند، اما نکته این است که
افراد مواردی در ذهن دارند که تلاش می کنند به آنها دست یابند یا از آنها اجتناب ورزند.
انگیزش نیازمند فعالیت جسمانی یا ذهنی است. فعالیت جسمانی تلاش، پشتکار و سایر اعمال آشکار را دربر می گیرد. فعالیت ذهنی اعمال شناختی مانند طراحی، تمرین و تكرار، سازمان دهی، نظارت، تصمیم گیری ها، حل مسائل و سنجش پیشرفت را به عنوان یک فرآیند شامل می شود. بیشتر فعالیت هایی که دانش آموزان درگیر آنها می شوند در جهت رسیدن به اهداف آنان است.
در نهایت، فعالیت برانگیخته شده فراخوانده و حفظ می شود. آغاز حرکت یک هدف مهم و اغلب دشوار است، زیرا مستلزم قبول مسؤولیت برای تغییر و برداشت نخستین گام است. اما فرآیندهای انگیزشی نسبت به تداوم عمل شديدأ حساس هستند. بیشتر اهداف اساسی بلند مدت هستند، مانند گرفتن رتبه دانشگاهی، پیه دست آوردن شغل خوب، و پس انداز پول کافی برای گذران دوره بازنشستگی بیشتر آنچه ما درباره انگیزش می دانیم از بررسی نحوه پاسخ دهی افراد به دشواری ها، مشکلات، ناکامی ها و موانعی که در راه رسیدن به اهداف بلند مدت با آنها مواجه می شویم، به دست آمده است و فرآیندهای انگیزشی مانند انتظارات، اساعدها و عواطف به مردم کمک می کنندتا بر دشواری ها غلبه کنند و انگیزش را استمرار بخشند.

برگرفته از کتاب: انگیزش در تعلیم و تربیت ، نظریه ها، تحقیقات و کاربردها
نویسنده
دکتر پال آر پیتنتریچ، دکتر دیل اچ. شانک
مترجم: دکتر مهناز شهرآرای
ناشر
نشر علم

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *