هشت ویژگی تغییر رفتار

تعریف تغییر رفتار و ویژگی‌های آن

تعریف تغییر رفتار.

تغییر رفتار حوزه ای از روان‌شناسی است که به تحلیل و تغییر رفتار انسانی می‌پردازد.

1- تحلیل به معنای شناسایی ارتباط کنشی بین محیط و رفتاری خاص است تا دلیل وقوع رفتار را درک یا تعیین کنیم. که چرا چنین رفتاری از فرد سر زده است؟

2- تغییر به معنی شیوه‌های پیشرفته و کاملی برای کمک به مردم به منظور اصلاح (بیشتر…)