سایتهایی که ما را تحریم کردن را بشکنید

معرفی سایت شکن

عدم دسترسی به سایت‌های خارجی تنها به دلیل فیلتر بودن آن‌ها نبوده و نیست. بلکه برخی از سایت‌ها به دلیل تحریم از دسترس کاربران ایرانی خارج شده اند.
سایت‌های بازی  و سایت‌های علمی بخشی از این دسته سایت‌ها هستن. برای استفاده از این وبسایت‌ها دو راه وجود دارد.
1- استفاده از فیلترشکن. این روش مشکلات خود را دارد. کندی سرعت اینترنت، افزایش حجم (بیشتر…)