تعریف انگیزش

تعریف انگیزش اصطلاح انگیزش از فعل لاتين movere به معنی حرکت دادن مشتق شده است. مفهوم کلی جنبش (تحرک) منعکس کننده این تصور عام است که انگیزش چیزی است که ما را به جنبش و تحرک وادار و کمک می کند تا تکالیف خود را کامل کنیم. علی رغم وجود این مفهوم عام، تعاریف متعددی… ادامه خواندن تعریف انگیزش

تعریف قرارداد رفتاری

قرارداد رفتاری که قرارداد مشروط نیز نامیده میشود. توافقی  کَتبی بین طرفین است. که طی آن یک یا هر دو طرف برای وارد شدن در  سطح مشخصی از رفتار یا رفتارهای هدف متعهد میشود. افزون بر آن در قرارداد. تعیین میشود که پیامدی که اجرا  خواهد شد. وابسته به وقوع یا عدم وقوع رفتار است.… ادامه خواندن تعریف قرارداد رفتاری

تعریف یادگیری

یادگیری شامل تمام مهارت‌ها، گرایش‌ها، دانش‌ها و معلوماتی است که انسان‌ها در طول زندگی خود کسب می‌کنند. تعریف یادگیری: جامع ترین تعریف از هیلگارد و مارکوئیز است. یادگیری از دیدگاه این دو روان‌شناس عبارت اند از فرایند تغییرات نسبتا پایدار در رفتار بالقوه فرد بر اثر تجربه. 1- مفهوم فرایند: فراید بر وقایع و روابط… ادامه خواندن تعریف یادگیری

تعریف تنبیه و انواع آن

تنبیه استفاده از محروم کردن و جریمه کردن. تنبیه یک اصل اصل رفتاری اساسی است.زمانی که رفتار با پیامدی که منجر به کاهش در احتمال بعدی رفتار می‌گردد دنبال شود تنبیه اتفاق می‌افتد. پیامد پیرو رفتار ممکن است. شامل ارائه   ی رویداد تنبیه مثبت یا رویداد تنبیه منفی شود. در هر دو شکل تنبیه رفتار… ادامه خواندن تعریف تنبیه و انواع آن

شکل دهی

همان‌طور که ملاحظه کردید تقویت افتراقی شیوه ای برای افزایش فراوانی رفتار مطلوب است. برای استفاده از تقویت افتراقی رفتار مطلوب حداقل باید هر از گاهی رخ دهد. اگر فرد به هیچ وجه رفتار هدف خاصی را بروز نمی‌دهد به راه‌بردهای دیگری برای بروز رفتار نیاز است. شکل دهی چنین راه‌بردی است. تعریف شکل دهی:… ادامه خواندن شکل دهی

تعریف تقویت افتراقی

تقویت افتراقی عبارت است از کاربرد تقویت و خاموشی به منظور افزایش وقوع رفتار هدف مطلوب و کاهش وقوع رفتارهایی که در رفتار هدف تداخل ایجاد می‌کند. تقویت افتراقی شیوه ای رفتاری است. که در آن تلاش می‌شود فراوانی رفتارهای مطلوب افزایش و فراوانی رفتارهای نامطلوب کاهش یابد.     مراحلی که در استفاده از… ادامه خواندن تعریف تقویت افتراقی

تعریف تغییر رفتار و ویژگی‌های آن

تعریف تغییر رفتار. تغییر رفتار حوزه ای از روان‌شناسی است که به تحلیل و تغییر رفتار انسانی می‌پردازد. 1- تحلیل به معنای شناسایی ارتباط کنشی بین محیط و رفتاری خاص است تا دلیل وقوع رفتار را درک یا تعیین کنیم. که چرا چنین رفتاری از فرد سر زده است؟ 2- تغییر به معنی شیوه‌های پیشرفته… ادامه خواندن تعریف تغییر رفتار و ویژگی‌های آن

تعریف رفتار و ویژگی‌های آن

رفتار چیست؟ رفتار انسان موضوع مورد بحث در تغییر رفتار است. ویژگی‌هایی که رفتار بر اساس آن تعریف می‌شود. 1، آن‌چه افراد انجام می‌دهند یا بیان می‌نمایند. رفتار نام دارد. بر همین اساس یک ویژگی ایستای فرد نیست. اگر بگویید فردی خشمگین است. رفتار آن شخص را شناسایی نکرده اید.بلکه صرفا این رفتار را نام‌گذاری… ادامه خواندن تعریف رفتار و ویژگی‌های آن