تعریف قرارداد رفتاری

قرارداد رفتاری که قرارداد مشروط نیز نامیده میشود. توافقی  کَتبی بین طرفین است. که طی آن یک یا هر دو طرف برای وارد شدن در  سطح مشخصی از رفتار یا رفتارهای هدف متعهد میشود.

افزون بر آن در قرارداد. تعیین میشود که پیامدی که اجرا  خواهد شد. وابسته به وقوع یا عدم وقوع رفتار است.

مؤلف‌ های  قراردادهای رفتاری:

  • تعیین رفتارهای هدف.
  • تعیین این که چگونه رفتار هدف اندازه گیری خواهد شد.
  • تعیین زمانی که رفتار باید اجرا شود.
  • تعیین شرط تقویت و یا تنبیه.
  • تعیین فردی که شرط را اجرا خواهد کرد

:

قراردادهای یک طرفه  و قراردادهای دو طرفه.

 

قراردادهای یک طرفه:

در قرارداد یک طرفه که آن را قرارداد یک جانبه هم نامیده اند. فرد به دنبال تغییر رفتار هدف است. و مدیر قرارداد شرایط تقویت یا تنبیه راه تنظیم یا اجرا میکند.

قرارداد یک طرفه زمانی  استفاده میشود که فردی میخواهد رفتارهای مطلوب از قبیل ورزش مطالعه یا دیگر رفتارهای مرتبط با مدرسه، عادت های مناسب غذایی یا رفتارهای مرتبط با کار را افزایش یا رفتارهای نامطلوب از قبیل پر خوری  یا رفتارهای مرتبط با کار را افزایش، یا رفتارهای نامطلوب، پرخوری، ناخون جویدن افرات در تماشای تلوزیون یا دیر حاضر شدن در کلاس. یا محل کار را کاهش دهد.

مدیر قرارداد ممکن است یک روانشناس مشاور یا دیگر متخصص کمک کننده باشد.

در این راستا مدیر قرارداد ممکن است یک دوست یا عضوی از خانواده باشد که متعهد میشود مورد قرارداد را اجرا کند.

در قرارداد یک طرفه مدیر قرارداد نباید زی نفع باشد.

 

مدیر قرارداد باید شرایط را طبق قرارداد اجرا کند در بعضی مواقع که بخصوص خانواده یا دوستان اجرایی تعهدات قرارداد

دشوار است. بنا بر این برای دوستان و عضای خانواده عاقلانه نیست که مدیر قرارداد باشد.

 

 

قراردادهای دو طرفه:

گاهی اوقات  رفتاری بین دو طرف نوشته میشود. که هر کدام از آنها میخواهد یک رفتار هدف را تغییر دهند.

در قرارداد دو طرفه یا قرارداد دو جانبه هر دو طرف رفتارهای یک دیگر را به منظور تغییر و شرایطی که در مورد آن اجرا خواهند  کرد تعیین میکنند.

قراردادهای دو طرفه بین افرادی که تا حدیبا هم ارتباط دارند مانند زن و مرد، والدین و فرزندان، برادرها و خواهرها دوستان یا همکاران  نوشته میشود.

به طور نمونه اگر یکی از طرفین از رفتار طرف دیگر نارازی باشد. در قرارداد تغییرات رفتاری که برای هر دو طرف خوشایند باشد تعیین میشود.
همچنین بخوانید
تعریف تقویت افتراقی
تعریف تغییر رفتار و ویژگی‌های آن
آن‌چه در این مطلب خواندید تنها بخش بسیار کوچکی از مطالبی بود که در کتاب تغییر و اصلاح رفتار اثر ریموند میلتن‌برگر  در مورد قرارداد رفتاری مطرح شده است.

برای مطالعه ی بیشتر به خود کتاب مراجعه فرمایید

برگرفته از کتاب: تغییر و اصلاح رفتار. اثر ریموند میلتن‌برگر

مترجمان: هادی عظیمی آشتیانی. علی فتحی آشتیانی.

انتشارات: سمت.

چاپ هشتم.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *