تعریف رفتار و ویژگی‌های آن

رفتار چیست؟
رفتار انسان موضوع مورد بحث در تغییر رفتار است.
ویژگی‌هایی که رفتار بر اساس آن تعریف می‌شود.
1، آن‌چه افراد انجام می‌دهند یا بیان می‌نمایند. رفتار نام دارد.
بر همین اساس یک ویژگی ایستای فرد نیست.
اگر بگویید فردی خشمگین است. رفتار آن شخص را شناسایی نکرده اید.بلکه صرفا این رفتار را نام‌گذاری کرده اید.
اگر بتوانید آن‌چه که فرد در هنگام خشمگیر بودن بیان می‌کند یا انجام می‌دهد شناسایی کنید. آنگاه رفتار را تعریف کرده اید.
2، رفتار یک یا چند بعد دارد که قابل اندازه‌گیری است.
(فراوانی، تداوم و شدت) ابعاد فیزیکی یک رفتار اند.
فراوانی: دفعات وقوع یک رفتار
تداوم: شما می‌توانید تداوم رفتار یک نفر را از زمانی که شروع می‌شود تا زمانی که تمام می‌شود اندازگیری کنید.
شدت: همچنین شما می‌توانید شدت رفتار و یا نیروی فیزیکی درگیر در رفتار را اندازه گیری کنید.
3، رفتار می‌تواند توسط فرد دخیل در رفتار یا دیگران. مشاهده، توصیف و ثبت گردد.
4، رفتار بر محیط از جمله. محیط فیزیکی یا محیط اجتماعی. آن‌چه دیگران یا خود انجام می‌دهیم تاثیر می‌گذارد.
5، رفتار قانون مند است.
6، رفتارها ممکن است. آشکار یا پنهان باشد.
همچنین بخوانید
تعریف تغییر رفتار و ویژگی‌های آن

برگرفته از کتاب: تغییر و اصلاح رفتار. اثر ریموند میلتن‌برگر
مترجمان: هادی عظیمی آشتیانی. علی فتحی آشتیانی.
انتشارات: سمت.
چاپ هشتم.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *