تعریف تنبیه و انواع آن

تنبیه
استفاده از محروم کردن و جریمه کردن.
تنبیه یک اصل اصل رفتاری اساسی است.زمانی که رفتار با پیامدی که منجر به کاهش در احتمال بعدی رفتار می‌گردد دنبال شود تنبیه اتفاق می‌افتد. پیامد پیرو رفتار ممکن است. شامل ارائه   ی رویداد تنبیه مثبت یا رویداد تنبیه منفی شود.
در هر دو شکل تنبیه رفتار کاهش میابد.

از انواع شیوه‌های تنبیه ممکن است به منظور کاهش رفتار مشکل آفرین استفاده شود. به هر حال شیوه‌های تنبیه برای نمونه فقط بعد از استفاده از مداخله های غیر  آذار دهنده، خاموشی، تقویت افتراقی و دستگاریهای پیشایند. اجرا یا در نظر گرفته می‌شوند.
زمانی که این شیوه‌ها استفاده می‌شوند و منجر به کاهش در رفتار مشکل آفرین می‌گردند. استفاده از شیوه‌های تنبیه ضرورتی ندارد. با وجود این اگر شیوه‌های تغییر آذار دهنده کنشی موثر نباشد. یا کاملا موثر نباشد. یا اگر استفاده از آن‌ها محدود و یا به هر دلیلی غیر ممکن باشد. باید از شیوه‌های تنبیه استفاده کرد.
دو شیوه تنبیه متعارف”: محروم کردن، جریمه کردن.
محروم کردن فقدان دسترسی به تقویت کننده‌های مثبت در مدت زمانی کوتاه مشروط به رفتاری مشکل آفرین تعریف می‌شود.
نتیجه ی آن کاهش در احتمال بعدی رفتار مشکل آفرین است.

محروم کردن در اینجا جلوگیری از تقویت مثبت به مدت کوتاه است.
دو نوع محروم کردن وجود دارد. انحصاری و غیر انحصاری.
محروم کردن انحصاری: فرد در اتاقی (محیط تقویت کننده( که رفتار مشکل آفرین در آن رخ داده به اتاق دیگری برده می‌شود. این امر فرد را از کلیه منابع تقویت مثبت دور می‌کند.
محروم کردن غیر انحصاری: فرد در اتاق میماند. در حالی که از دسترسی به تقویت کنندگان مثبت دور نگه داشته می‌شود.
نکات مهم در مورد استفاده از شیوه ی محروم کردن:

-1کنش رفتار مشکل آفرین چیست؟
2- آیا محروم کردن در هر موقعیتی موثر است؟
3- آیا محرومیت بی خطر است؟
4- آیا مدت محروم کردن کوتاه است؟
5- آیا می‌توان از فرار افرادی که محروم شده اند جلوگیری کرد؟
6- آیا می‌توان در طی محرومیت از تعامل‌ها جلوگیری به عمل آورد؟
7- آیا محروم کردن در هر موقعیتی پذیرفتنی است؟

 

جریمه کردن عبارت است از برداشتن مقدار مشخصی از یک تقویت کننده مشروط به وقوع رفتار مشکل آفرین.
نکات مهم در مورد استفاده از جریمه
1- کدام تقویت کننده برداشته خواهد شد؟
2- آیا از دست دادن تقویت کننده فوری است یا تاخیری؟
3- آیا از دست دادن تقویت کننده اخلاقی است؟
4- آیا جریمه عملی و پذیرفتنی است؟
همچنین بخوانید.
تعریف تقویت افتراقی
تعریف شکل دهی
تعریف تغییر رفتار و ویژگی‌های آن
آن‌چه در این مطلب خواندید تنها بخش بسیار کوچکی از مطالبی بود که در کتاب تغییر و اصلاح رفتار اثر ریموند میلتن‌برگر  در مورد تنبیه مطرح شده است.

برای مطالعه ی بیشتر به خود کتاب مراجعه فرمایید

برگرفته از کتاب: تغییر و اصلاح رفتار. اثر ریموند میلتن‌برگر

مترجمان: هادی عظیمی آشتیانی. علی فتحی آشتیانی.

انتشارات: سمت.

چاپ هشتم.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *